Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Μάρκετινγκ
  Μια επιχείρηση υπάρχει για να μπορεί να εξυπηρετεί ανάγκες των πελατών της. Αν δεν παρακολουθεί από κοντά τις ανάγκες τους, δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι πελάτες της, πώς να τους πλησιάσει, και το σπουδαιότερο, να τους πείσει να την εμπιστευτούν για την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει, τότε η επιτυχία της είναι αβέβαιη.

  Ένα ισχυρό σχέδιο μάρκετινγκ είναι βασικό στοιχείο επιτυχίας μιας επιχείρησης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς, τοποθεσία, το τμήμα-στόχο του πληθυσμού, τον ανταγωνισμό, την θέση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία, την τιμολόγηση, τη διαφήμιση και την προώθηση.

  Μεταξύ των άλλων θα πρέπει να ορίζει του στόχους μάρκετινγκ της επιχείρησης, πως θα τους πετύχει, τι πρέπει να κάνει και με ποιο προγραμματισμό, ποιο θα είναι το κόστος και ποιος ο προϋπολογισμός που μπορεί να διαθέσει η επιχείρηση.

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες
Μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιχείρηση με:

-
Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ
-
Εκπόνηση σχεδίου πωλήσεων
-
Οργάνωση τμήματος πωλήσεων
-
Κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας