Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Ιδέες
  Η αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης στηρίζεται κατα κύριο λόγο στην υλοποίηση φρέσκων επιχειρηματικών ιδεών.

  Ωστόσο, όσο απαραίτητες είναι νέες ιδέες για την ανάπτυξη, τόσο η απρογραμμάτιστη και χωρίς σχεδιασμό υλοποίησή τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης.

  Η
MONITOR μπορεί να συνεργαστεί για την αρχική αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας δηλαδή αν όντως υφίσταται ως επιχειρηματική ευκαιρία, με ποιές προυποθέσεις είναι βιώσιμη και πως μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ακόμη έχει την δυνατότητα εξεύρεσης, ανάλογα με την ιδέα, εθνικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες
Μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες :

Αρχικής αξιολόγησης επιχειρηματικών ιδεών.
   - Σκοπιμότητα
   - Βιωσιμότητα
   - Χρηματοδοτηση

Εξεύρεσης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ενισχύσεων.