Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Μελέτες Πληροφορικής
  Η μελέτη πληροφορικής είναι βασικό εργαλείο σχεδιασμού για την επιχείρηση και προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες για την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού.

  Δίνει έμφαση στους στρατηγικούς και μεσοπρόθεσμους στόχους, αντικειμενικούς σκοπούς και δραστηριότητες και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στην πληροφορική τεχνολογία είτε είναι ιδιόκτητα είτε χρονομισθωμένα.

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες
Προσφερόμενες υπηρεσίες:

^
Εκπόνηση μελετών πληροφορικής

^
Παρακολούθηση και διαχείριση έργων πληροφορικής