Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Επιθεώρηση Πληροφοριακών Συστημάτων
  Η επιθεώρηση πληροφορικών συστημάτων αφορά στην εξέταση των ελέγχων που εφαρμόζονται στην πληροφορική υποδομή μιας επιχείρησης.

  Είναι η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων από τις πρακτικές και τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής ενός οργανισμού. Η αξιολόγηση των συγκεντρωμένων στοιχείων μπορεί να επιβεβαιώσει κατά πόσο το πληροφορικό σύστημα περιφρουρεί τα διαθέσιμα στοιχεία, διατηρεί την ακεραιότητα των δεδομένων και λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων και αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης.

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες
Προσφερόμενες υπηρεσίες:

^
Επιθεώρηση Συστημάτων και Εφαρμογών

^
Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων

^
Επιθεώρηση Διαχείρησης Πληροφορικών Συστημάτων