Δεν υπάρχει η τέλεια λύση για όλους τους πελάτες - ξεκάθαρες αλλά διαφοροποιημένες προτάσεις της Monitor, με κατάλληλα προσαρμοσμένες υπηρεσίες, οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα
Χρηματοδότηση
  Προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση που βοηθά στην επιτάχυνση της ικανότητας να αναγνωρίζεται, να ιεραρχείται και να επιτυγχάνεται αξία σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού. Συνδιάζουμε την χρηματοοικονομική πειθαρχία, την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και την προσέγγιση με ρεαλιστικά εργαλεία που δίνουν έμφαση την οικοδόμηση νέων δυνατοτήτων του πελάτη.
  Επιλέγουμε τα κατάλληλα μετρικά για να ορισθούν οι προσδοκίες της αξίας, σχεδιάζουμε μια στρατηγική για τις καθημερινές αποφάσεις που κάνει τους πόρους που βρίσκονται σε ανεπάρκεια να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό, παρακολουθούμε την πρόοδο προς τον αντικειμενικό στόχο και τελικά ενσωματώνουμε μια νοοτροπία προσανατολισμένη στην αξία.

  Η οικοδόμηση και ενδυνάμωση της αποτελεσματικής και διατηρήσιμης λειτουργίας της επιχείρησης απαιτεί:

ο  Μια ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση που είναι συνεπής με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους αναπτυξιακούς στόχους του πελάτη
ο  Διαφοποιημένες λύσεις για την αντιμετώπιση των ποικίλων χρηματοδοτικών αναγκών
ο  Ευέλικτες μεθόδους εφαρμογής

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες