Είναι εύκολο το να μιλά κανείς για την Αλλαγή - και πολλοί το κάνουν. Το δυσκολότερο κομμάτι είναι η πραγματοποίησή της.
Αλλαγή
Διαμόρφωση της αλλαγής
  Συνεργαζόμαστε με τον πελάτη για την κατανόηση της τρέχουσας οργάνωσης και την προτεινόμενη τελική κατάσταση, και το σχεδιασμό του καταλληλότερου ταξιδιού προς την αλλαγή.

Κατεύθυνση της αλλαγής
  Βοηθούμε τους ηγέτες του οργανισμού να παρακινούν και να εμπνέουν την επιχείρηση να αλλάξει ριζικά.

Πραγματοποίηση της αλλαγής
  Βοηθούμε τον οργανισμό να αλλάξει με ένα δομημένο και ταυτόχρονα ευέλικτο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει η αίσθηση της ιδιοκτησίας της αλλαγής - όχι της επιβολής.

Κινητοποίηση και επικοινωνία της αλλαγής
  Συμμετοχή του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υποστηρίζουν και καθοδηγήσουν την αλλαγή.

Μεγιστοποίηση της αξίας της αλλαγής
  Το μόνο σχέδιο που είναι 100% ακριβές είναι ένα σχέδιο που γράφτηκε μετά το συμβάν. Έχουμε εκ τω προτέρων προγραμματισμένες αναθεωρήσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα διατηρεί την εστίασή του.

Διατήρηση της αλλαγής
  Η αλλαγή μπορεί να είναι ένα εφήμερο επίτευγμα ή να γίνει ο νέος «κανόνας». Η προσέγγισή μας εξασφαλίζει ότι η αλλαγή, και τα οφέλη της, ενσωματώνονται και γίνονται αποδεκτά ως «ο τρόπος που δουλεύουμε εμείς».
Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες