Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Επιχειρήσεις
Αλλαγή

Προσδιορισμός, καθοδήγηση και επίτευξη της αλλαγής.
Επικοινωνία της και κινητοποίηση του οργανισμού.
Μεγιστοποίηση της αξίας της και διατηρησιμότητα.


Επιχειρηματικός σχεδιασμός

  Μια επιχείρηση που ξεκινά (start-up) ή που λειτουργεί ή που επιθυμεί να αναπτυχθεί, χρειάζεται ένα διαρκές και αξιόπιστο εργαλείο για να μπορεί να επικοινωνεί, να διαχειρίζεται και να σχεδιάζει την μελλοντική πορεία της, και αυτό είναι το επιχειρηματικό σχέδιο.


Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

  Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός βοηθά την επιχείρηση να προσδιορίσει τα αναγκαία μέσα και δράσεις που αφορούν τα οικονομικά της έτσι ώστε να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους της.


Ιδέες

  Οι επιχειρηματικές ιδέες εξελίσσονται είτε σε νεοφυείς επιχειρήσεις είτε σε ανάπτυξη υπαρχόντων. Η αξιολόγηση της ιδέας πριν την σοβαρή επένδυση πόρων σ' αυτή, μπορεί να προλάβει δύσκολες καταστάσεις ή να επιταχύνει τις διαδικασίες.


Οικονομική διεύθυνση

  Η παρακολούθηση των οικονομικών γεγονότων από έμπειρους επαγγελματίες προφυλάσσει την επιχείρηση από δυνητικούς κινδύνους και της δίνει αξιοπιστία στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της.

Μάρκετινγκ

  Επειδή το να είσαι καλός ή να διαθέτεις ποικιλία και ποιότητα, δεν αρκεί, πρέπει να μπορεί να επικοινωνηθεί, ο σχεδιασμός μάρκετινγκ δημιουργεί τον χάρτη των δράσεων και των αναγκαίων μέσων προκειμένου η επιχείρηση να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες