Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
  Ο προσεκτικός σχεδιασμός είναι θεμελιώδης αρχή της επιτυχίας. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες νομίζουν ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι κάτι που γίνεται μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο είναι εξίσου εφαρμόσιμος και στις μικρές. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι το ταίριασμα των δυνατοτήτων της επιχείρησης στις διαθέσιμες ευκαιρίες.

  Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, θα πρέπει να συλλεχθούν, να ελεγχθούν και αναλυθούν πληροφορίες που αφορούν στο περιβάλλον της αγοράς. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη και κατανόηση της επιχείρησης - τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της - και να αναπτυχθεί ένα ξεκάθαρο όραμα, στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί. Η ανάπτυξη αυτής της αντίληψης απαιτεί περισσότερη εργασία από ότι συνήθως αναμένεται. Θα πρέπει να γίνεται ρεαλιστική εκτίμηση της επιχείρησης που κάποιος είναι πεπεισμένος ότι γνωρίζει καλά.

  Ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαίος για τους επιχειρηματίες - μάνατζερ, γιατί η τεχνολογία και ο ανταγωνισμός έχουν κάνει το επιχειρηματικό περιβάλλον λιγότερο σταθερό και περισσότερο απρόβλεπτο. Για να επιβιώσει και να προκόψει μια επιχείρηση, θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να αναγνωρίσει τα κομμάτια της αγοράς στα οποία υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας και να αναγνωρίσει ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις σε πόρους που θα χρειαστεί.

 
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη εργασία. Ακόμα και οι επιτυχημένες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται πρέπει να συντηρούν ένα επίκαιρο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο θα διευκολύνει το δανεισμό (η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι τράπεζες είναι πολύ περισσότερο πρόθυμες για δανεισμό όταν υπάρχει επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο), θα προωθήσει την ανάπτυξη και θα χαράξει ένα χάρτη για την μελλοντική πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί.

  Είναι απαραίτητο εργαλείο:

    
Επικοινωνίας. Χρησιμεύει στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, προσέλκυση ικανών στελεχών και υποβοηθά στην προσέλκυση στρατηγικών επιχειρηματικών εταίρων. Η ανάπτυξη ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδιασμού δείχνει κατά πόσο μια επιχείρηση έχει την δυνατότητα να παράγει κέρδη. Απαιτεί ρεαλιστική ματιά σε όλες σχεδόν τις πλευρές της επιχείρησης και επιτρέπει στον επιχειρηματία να δείξει ότι γνωρίζει και μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα.

   
Διαχείρισης. Βοηθά στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου της επιχείρησης. Η χρήση του για τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και σημαντικών σημείων, επιτρέπει την εκτίμηση της προόδου και την σύγκριση των προβλέψεων με τα αποτελέσματα.

   
Σχεδιασμού. Οδηγεί τον επιχειρηματία διαμέσου των διάφορων φάσεων της επιχείρησης. Ένα καλομελετημένο επιχειρηματικό σχέδιο θα βοηθήσει στην αναγνώριση δυσκολιών και εμποδίων έτσι ώστε αυτά να ξεπεραστούν και να χαραχθούν εναλλακτικές διαδρομές.
Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες
Μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιχείρηση με:

*
Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας
*
Επιλογή της καλύτερης νομικής μορφής
*
Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
*
Οργάνωση διοικητικών υπηρεσιών
*
Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών
*
Κατάρτιση Συμβάσεων