Η προσέγγισή μας βασίζεται στον ξεκάθαρο σκοπό
Η Προσέγγισή μας
  Η επιχειρηματική συμβουλή και οι αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή της μπορούν να έχουν την ευελιξία προσαρμογής τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Εμείς είμαστε εκεί για να βοηθούμε τους πελάτες μας να παραμένουν εστιασμένοι στο επιθυμητό αποτέλεσμα και τους βοηθούμε να φθάσουν σ' αυτό με ελεγχόμενο και δομημένο τρόπο.

  Επικεντρώνουμε στο τι μπορεί να δουλέψει για την επιχείρηση και τι δεν μπορεί. Πολλοί επιχειρηματίες συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια πράγματα απλώς γιατί "πάντα έτσι το κάναμε". Γιαυτό, αν δεν είναι πλεόν αποδοτικό, είναι η ώρα για αλλαγή. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την επιχείρηση να αναπτυχθεί, υπερκεράζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να είναι αποδοτική για τον επιχειρηματία, να  ανεβεί στο επόμενο επίπεδο και να γίνει περισσότερο κερδοφόρα.

  Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες σε όλες τις βαθμίδες του οργανισμού έχουν καθαρή αντίληψη για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται ο οργανισμός. Αυτό:

     ο  Δημιουργεί διάλογο δια μέσου και από κάτω προς τα πάνω μέσα στον οργανισμό.
     ο  Ελαχιστοποιεί την απώλεια προσπάθειας
     ο  Σηματοδοτεί και πετυχαίνει τα κομβικά σημεία της προσπάθειας

  Ένα εγγενές μέρος της προσέγγισής μας είναι η στενή συνεργασία με τον οργανισμό έτσι ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και να ενσωματωθούν στον οργανισμό κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου. Αυτό βελτιώνει την διατηρισιμότητα της αλλαγής.

  Είναι κατανοητό πως η αλλαγή πολλές φορές φαντάζει τρομακτική. Για το λόγο αυτό η προσέγγισή μας λαμβάνει υπόψη της τόσο τις πολιτικές και συναισθηματικές όψεις όσο και τα ορθολογικά στοιχεία. Αυτό βοηθά στην ανάπτυξη της αίσθησης της ιδιοκτησίας μέσα στον οργανισμό και είναι ένας παράγοντας διατήρησης της αλλαγής για μεγάλο διάστημα μετά το πέρας του σχεδίου.

  Δεν λησμονούμε ότι ο πελάτης είναι ο κύριος των αλλαγών και ο ρόλος μας είναι η υποστήριξή του στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων.
Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20