Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
  Τα αντικείμενα είναι:
Η ανάλυση και σαφής αποτύπωση των πληροφοριακών δυσλειτουργιών και αναγκών των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό γίνονται:
  - Ανάλυση της πληροφορίας ανά πηγή-δέκτη σε συνάρτηση με τον όγκο, την ποιότητα, την ταυτότητα και το μέσο διακίνησης.
  - Ανάλυση των διαδικασιών που τηρούνται για την ανταλλαγή των πληροφοριών (πχ εγκρίσεις, μέγιστος- ελάχιστος χρόνος αναμονής, ασφάλεια κλπ).
  - Αριθμός και ποιότητα των μέσων (λογισμικού - υλικού) με τα οποία οργανώνεται και διακινείται η πληροφορία (επάρκεια, επικαλύψεις, παραγωγικότητα, επεκτασιμότητα, βαθμός αξιοποίησης).

Η υποστήριξη επιχειρήσεων στην επιλογή, προετοιμασία και σχεδιασμό για την εγκατάσταση συστημάτων ERP, με στόχο την ορθή και μέγιστη αξιοποίησή τους.

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες
Προσφερόμενες υπηρεσίες:

^
Αποτύπωση και ανάλυση παρούσας κατάστασης

^
Αναδιάρθρωση διαδικασιών

^
Υποστήριξη εφαρμογής και λειτουργίας συστημάτων ERP και CRM